შშმ პირთა ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სერვისი

მიმდინარეობს ინფორმაციის განახლება