კულტურული და სპორტული ღონისძიებების გეგმა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებები ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით აღარ გაიმართება.