ა(ა)იპ-ები

 •  ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“.

         ხელმძღვანელი : ნინო ბენდელიანი

         ტელ.: 591 81 42 20

 

 • ა(ა)იპ „ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი“

        ხელმძღვანელი : მერაბ იობაშვილი

        ტელ.: 551 90 80 01

 

 

 • ა(ა)იპ „ბორჯომი-გამწვანება 2012“

        ხელმძღვანელი : გოდერძი ღონღაძე

        ტელ.: 599 95 26 17

 

 •  ა(ა)იპ „ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა“

         ხელმძღვანელი : გიორგი გელაშვილი

         ტელ.: 599 19 30 20

 

 • ა(ა)იპ „ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი“

        ხელმძღვანელი : დიმიტრი ყიფიანი

        ტელ.: 595 73 08 88

 

 •  ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „ბორჯომი 2013“

         ხელმძღვანელი : კობა თედიაშვილი

         ტელ.: 558 11 12 10

 

 • ა(ა)იპ „სასაფლაო“

        ხელმძღვანელი : გიორგი ჯავახიძე

        ტელ.: 555 45 44 75

 

 • ა(ა)იპ „ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება“

        ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი: მადონა ლომიძე

        ტელ.: 599 05 54 17

 

 • ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ზ.ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

        ხელმძღვანელი : მარინა ქიტიაშვილი

        ტელ.: 555 692 902

 

 •  ა(ა)იპ „ბორჯომის სასპორტო სკოლა“

         ხელმძღვანელი : ელიზბარ სტეფნაძე

         ტელ.: 599 177 445

 

 • ა(ა)იპ „ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“

        ხელმძღვანელი : ნაირა ამანათაშვილი

        ტელ.: 599 61 62 07

 

 • ა(ა)იპ „ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“

        ხელმძღვანელი : გაიოზ დვალიშვილი

        ტელ.: 599 000 072

 

 •  ა(ა)იპ „ბორჯომის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურების ცენტრი“

         ხელმძღვანელი : ვაჟა გელაშვილი

         ტელ.: 555 207 101

 

 • ა(ა)იპ „ბორჯომის საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი“

        ხელმძღვანელი : მანანა რატიანი

       ტელ.: 595 500 515

 

 •  ა(ა)იპ „ბორჯომის გარე განათება“

         ხელმძღვანელი : ვახტანგ კობრავა

         ტელ.: 577 732 223

 

 •  ა(ა)იპ „ბორჯომის სოფლის წყალი“

         ხელმძღვანელი : გიორგი ოქროაშვილი

         ტელ.: 596 084 848