მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

ბორჯომის 2021 წლის ბიუჯეტი 

2020 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

პროგრამული ბიუჯეტი 2016

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2015-2020

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2014

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2013

2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

2011 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი