დოკუმენტების ბაზა

დასახელება ნომერი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი #36 2022.01.20
2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების კომისიის სხდომა ოქმი 29.06.2021
დებულება 2 2021.11.19
დებულება 1 2021.11.19
,, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის, დებულების და სამუშაო ჯგუფის შექმნის ’’ შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე პ/9549161 2021.11.19
სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის დებულება დებულება 2021.11.19
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის, დებულების და სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 16.16212188 2021. 11.17
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესი N 02 35 09/01/2020 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია