დოკუმენტების ბაზა

დასახელება ნომერი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადების მოწონების თაობაზე N1 03 24/01/2020 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ N3 03 24/01/2020 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ქალაქ ბორჯომის მაჟორიტარი დეპუტატის ანგარიში 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ N2 03 24/01/2020 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით ქონების იჯარით გაცემის შესახებ N39 03 24/05/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს რეგისტრაციისა და ფრაქციის წესდების დამტკიცების შესახებ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 აპრილის N 21 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N25 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია „ბორჯომის სიკეთისათვის“ რეგისტრაციისა და ფრაქციის წესდების დამტკიცების შესახებ N27 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით ქონების იჯარით გაცემის შესახებ N40 03 24/05/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ N49 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის 57 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N32 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N57 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N46 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სტიქიის პრევენციის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადების მოწონების თაობაზე N51 03 26/07/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის 60 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N35 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„საკრებულოს იურუდიულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის 56 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N31 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის 60 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N45 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„საკრებულოს იურუდიულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N56 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N44 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის 59 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N34 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N59 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N43 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ N13 03 22/03/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადების მოწონების თაობაზე N37 03 19/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ N9 03 22/02/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 თებერვლის N9 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N52 03 26/07/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის 58 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N33 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია „ქართული ოცნება მრეწველები“-ს რეგისტრაციისა და ფრაქციის წესდების დამტკიცების შესახებ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 აპრილის N 23 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N25 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 აგვისტოს N42 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და ნაწილის ბათილად გამოცხადების თაობაზე N2 03 23/01/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ N57 03 23/08/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ N56 03 23/08/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“ დირექტორის ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ N20 03 22/03/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N6 03 22/02/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N5 03 22/02/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N55 03 23/08/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ზაზა ჩაჩანიძისთვის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ N29 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N15 03 22/03/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელსა და დაბებზე თანხის გადანაწილების შესახებ N11 03 22/03/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელსა და დაბებზე თანხის გადანაწილების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 მარტის N11 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N50 03 26/07/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N55 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N30 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარის ვიოლეტა ბალახაშვილის თანამდებობრივი უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ N24 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარის ვიოლეტა ბალახაშვილის თანამდებობრივი უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ01/ N24 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების ანგარიში N38 03 01/05/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N22 03 22/03/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N18 03 22/03/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 5 (ხუთი) პროცენტზე მეტი ღირებულების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ N22 03 22/03/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტის სახელდების შესახებ N58 03 23/08/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ N42 03 24/05/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N15 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N8 03 22/02/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N17 03 22/03/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
“ქ. ბორჯომში მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებისათვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთების ფართობებისა და საზღვრების დადგენის შესახებ” ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 ნოემბრის N88 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახე N48 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N14 03 22/03/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N16 03 22/03/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ დადებულ უზურფრუქტის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N19 03 22/03/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეთა რიცხოვნობის განსაზღვრის შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N47 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N41 03 24/05/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადების მოწონების თაობაზე“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 ოქტომბრის N42 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შეს N7 03 22/02//2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტის - ქუჩის სახელდების შესახებ N10 03 22/02/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური პროგრამების შესრულების ანგარიში N53 03 26/07/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების შექმნისა და თავმჯდომარეების არჩევის შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N53 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N28 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ N36 03 19/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის კვარტალური სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ N3 03 23/01/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის კვარტალური სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ N21 03 22/03/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის კვარტალური სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ N47 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადების მოწონების თაობაზე N12 03 22/02/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო