მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ფორმა


ინფორმაციის მისაღებად შეავსეთ მოცემული ფორმა (ყველა ველის შევსება სავალდებულოა)