საკრებულოს აპარატი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - აპარატის უფროსი ანა წიქარიშვილი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი  - მანანა ორჯონიკიძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქეთევან ბოჟაძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ლევან ნატბელაძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი რამაზ ხაჩიძე

 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნინო მეტრეველი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ლელა ბერიანი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნანა გელაშვილი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნატალია კოპაძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნონა ლურსმანაშვილი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ია ტლაშაძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხათუნა ხაჩიძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შორენა ბერიძე

სპეციალისტი ნათია გოგოლაძე

სპეციალისტი ეთერ კვირკველია

სპეციალისტი მირიან კიკნაძე

სპეციალისტი (მძღოლი) გელა ხრიკაძე