2022-12-12

მაია პაიჭაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

დაბადების თარიღი: 18.02.1963

დაბადების ადგილი: ბორჯომი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებელი

ელ.ფოსტა: paichadze.maia@yahoo.com

განათლება:

• 2002-2006 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი;

პროფესიული საქმიანობა:

• 2014 წლიდან დღემდე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი;

•  2007- 2014 წ.  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო პროცესების დაგეგმვის, პროგნოზირებისა და კოორდინაციის მთავარი სპეციალისტი;

• 1986-1995 წ. მშენებლობის სამმართველო მმკ 83-ეკონომისტი;

• სს“ბორჯომმშენი“-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი;

• 1986-1995 წ. მშენებლობის სამმართველო მმკ 83-ეკონომისტი;

• 1980-1981 წ. ბორჯომის რაიონული საავადმყოფო-დამხმარე მოსამსახურე.

მაია პაიჭაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი