2022-12-12

გიორგი ტაბატაძე- მერის პირველი მოადგილე

დაბადების თარიღი: 19.11.1990

დაბადების ადგილი: ხაშური

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ელ.ფოსტა: giorgitabatadze19@gmail.com
 

განათლება:

• 2009 - 2013 წ.  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება, ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტი;

• 2011 -2016 წ.  ბუღალტერთა და აუდიტორთა ინსტიტუტი, ACCA, ბუღალტერ-ეკონომისტი, ადაპტირებული ქართული პროგრამის მესამე დონე;

• 2013-2017 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესის მართვა, ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტი, მაგისტრი;

პროფესიული საქმიანობა;

• 2022 წლიდან დღემდე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე;

• 2021- 2022 წ. მონიტორინგის და სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი;

• 2020 - 2021 წ. მონიტორინგის და სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

• 2015- 2020 წ. ბუღალტრული აღრიცხვის უფროსი სპეციალისტი,  საფინანსო-საბიუჯეტო განყოფილება;

• 2013-2013 წ. სტაჟიორი, ს. ს. “საქართველოს რკინიგზის” სატვირთო გადაზიდვების ფილიალის ფინანსური დეპარტამენტი.

გიორგი ტაბატაძე- მერის პირველი მოადგილე