2022-12-12

მიხეილ ხუციშვილი - ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის სამსახურის ხელმძღვანელი

დაბადების თარიღი: 28.10.1953

დაბადების ადგილი: ბორჯომი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

 

განათლება:

• 1974-1980 წ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ექიმი, ჰიგიენა, სანიტარია და ეპიდემიოლოგია

პროფესიული საქმიანობა;

• 2014 წლიდან დღემდე ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის სამსახურის ხელმძღვანელი;

• 2008--2014 წ.  სააქციო საზოგადოება, ბორჯომის ცენტრალური პოლიკლინიკის დირექტორი;

• 2001-2006 წ. სანიტარული ინსპექციის უფროსი;

•1993-2001 წ. ცემის ბავშვთა სანატორიუმის მთავარი ექიმი;

• 1980-1993 წ. ექიმ ეპიდემიოლოგი, ბორჯომის სანეპიდსადგური

მიხეილ ხუციშვილი - ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის სამსახურის ხელმძღვანელი