თეა კიკაძე - იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი

დაბადების თარიღი: 11.12.1971

დაბადების ადგილი: ბორჯომი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ელ.ფოსტა: te.kikadze@gmail.com

განათლება:

• 2002 - 2007 წ. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალციხის ფილიალი, სამართალმცოდნე, სამართლის დიპლომირებული სპეციალისტი;

• 1992-1995 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნე, ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი ბაკალავრი;

• 1990- 1996 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიკოსი, ქიმიკოსი მაგისტრი;

პროფესიული საქმიანობა:

2018  წლიდან დღემდე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი;

• 2014-2018 წ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული კონსულტირების, სასამართლო საქმეთა წარმოების, კონტროლისა და შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის ფუნქციების დროებითი შემსრულებელი;

• 2014-2018 წ. იურიდიული კონსულტირების, სასამართლო საქმეთა წარმოების, კონტროლისა და შიდა აუდიტის სამსახურის იურიდიული კონსულტირების და სასამართლო საქმეთა წარმოების განყოფილების უფროსი;

• 2009 - 07.2014 წ. მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი იურიდიულ საკითხებში;

• 2008 - 2009 წ. ნოტარიუსის თანაშემწე, ბორჯომის სანოტარო ბიურო;

• 1999 - 2008 წ. მოსამართლის თანაშემწე, ბორჯომის რაიონული სასამართლო;

• 1998 - 1999 წ. იურიდიული განყოფილების გამგე, ხალხთა მეგობრობის ბორჯომის რაიონული კავშირი.

თეა კიკაძე  -  იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი