• დასრულების თარიღიდასრულების თარიღი: 2023-03-16

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს

ვაკანსია

პოზიციის დასახელება: ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მონიტორინგისა და ზედამხედველობის განყოფილებაში ხელშეკრულებით

დასაქმებული პირი;

კონკურსის ტიპი: გამარტივებული კონკურსი;

ორგანიზაცია: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია;

კატეგორია: ზედამხედველობა;

განცხადების ბოლო ვადა 24.03.2023;

თანამდებობრივი სარგო 500 ლარი;

ადგილების რაოდენობა 5;

სამსახურის ადგილმდებარეობა ბორჯომი;

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი;

გამოსაცდელი ვადა 3 თვე;

ფუნქციები

- ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შედეგად დადებული ხელშეკრულებებით

გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგისა და ზედამხედველობის განხორციელებაში

დახმარების გაწევა;

საკონკურსო თემატიკა

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ე) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 აპრილის N33 დადგენილებით დამტკიცებული

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება“;

ვ )ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 მარტის N11 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულება’’

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული სისტემები

პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე

Microsoft Office Word კარგი;

Microsoft Office Excel კარგი;

საკონტაქტო ინფორმაცია;

საკონკურსო კომისიის მისამართი ბორჯომი მესხეთის ქ.N5

საკონტაქტო ტელეფონები 551110419;

საკონტაქტო პირი ლეილა ნოზაძე;

დამატებითი მოთხოვნები

- სასურველია კანდიდატს ჰქონდეს ავტომობილის მართვის მოწმობა;

1. პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;

2. დროის ეფექტური მართვის უნარი;

3. ანალიზისა და დეტალებზე ორიენტირების უნარი;

4. სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი;

5. გუნდური მუშაობის უნარი;

დამატებითი ინფორმაცია

-კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა კანდიდატმა განაცხადი უნდა შეავსოს, მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.

- გამარტივებული კონკურსი ცხადდება საჯარო სამსახურში პირის შრომითი ხელშეკრულებით მისაღებად.

- კანდიდატებს კონკურსის თითოეული ეტაპის შედეგების შესახებ ინფორმაცია ეცნობება განაცხადში მითითებულ

ელექტრონულ ფოსტაზე.

ფოტო გალერეა

სხვა კონკურსები და ვაკანსიები