2024-02-23

საკრებულოს სხდომა - 23.02.2024

? ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში საკრებულოს გეგმიური სხდომა გაიმართა, რომელსაც წარმომადგენლობითი ორგანოს თავმჯდომარე დავით ზაალიშვილი უძღვებოდა.

? დეპუტატებმა დღის წესრიგით განსაზღვრული შემდეგი საკითხები დაამტკიცეს:

☑️ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოს საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესების დამტკიცების შესახებ“;

/მომხს. დ. ზაალიშვილი, მ. მანჯავიძე/

☑️ „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით მარშრუტებისა და სამგზავრო მარშუტებზე ტარიფების დამტკიცების, მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზებისა და ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი (უფასო) მგზავრობის შესახებ“ 2023 წლის 26 აპრილის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

/მომხს. დ. ყიფიანი, მ. მანჯავიძე/

☑️ ქ. ბორჯომში, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 64.02.10.026) სასტუმრო და გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობისთვის განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების ინიცირების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

/მომხს. ო. არბოლიშვილი, მ. ბაღაკაშვილი/

☑️ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენისა და ტერიტორიული ზონირების განსაზღვრის შესახებ;

/მომხს. დ. ზაალიშვილი, გ. ჩადუნელი/

☑️ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2019 წლის 15 მარტს დადებულ N88 იჯარის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

/მომხს. გ. ჩადუნელი/

☑️ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოსთვის უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემის შესახებ;

/მომხს. ო. არბოლიშვილი, გ. ჩადუნელი/

☑️ „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების დამტკიცების შესახებ“;

/მომხს. მ. მანჯავიძე/

☑️ საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის ანგარიში 2023 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ;

/მომხს. ე. კუჭუხუძე/

☑️ კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში 2023 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ;

/მომხს. მ. ლურსმანაშვილი/

☑️ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში 2023 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ;

/მომხს. ს. თედელური

საკრებულოს სხდომა - 23.02.2024

სხვა საკრებულოს სხდომები

საკრებულოს სხდომა 21.06.2024
2024-06-21
საკრებულოს სხდომები
საკრებულოს სხდომა 21.06.2024

დღეს, 21 ივნისს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში საკრებულოს გეგმიური სხდომა გაიმართა, რომელსაც წარმომადგენლობითი ორგანოს თავმჯდო...

საკრებულოს სხდომა 24.05.2024
2024-05-24
საკრებულოს სხდომები
საკრებულოს სხდომა 24.05.2024

დღეს, 24 მაისს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გეგმიური სხდომა გაიმართა, რომელსაც წარმომადგენლობითი ორგანოს თავმჯდომარე დავით ზაალიშვილი უძ...

საკრებულოს სხდომა 26.04.2024
2024-04-26
საკრებულოს სხდომები
საკრებულოს სხდომა 26.04.2024

დღეს, 26 აპრილს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სხდომათა დარბაზში საკრებულოს გეგმიური სხდომა გაიმართა, რომელსაც წარმომადგენლობითი ორგანოს თავმჯდომარე დავით...

საკრებულოს სხდომა 22.03.2024
2024-03-22
საკრებულოს სხდომები
საკრებულოს სხდომა 22.03.2024

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც წარმომადგენლობითი ორგანოს თავმჯდომარე დავით ზაალიშვილი უძღ...